advies

Coaching

Persoonlijke coaching

Het geven van nieuwe inzichten en het positief beïnvloeden van de persoonlijke balans staan centraal.
Persoonlijke groei. Het combineren van (zelf)reflectie met de drive steeds te willen vernieuwen, geeft je de ervaring van een passie vol overgave. Naarmate je de techniek beter beheerst, ga je er meer van genieten.

Bizpiration werkt met ervaring sinds 2002. Technieken volgens Rationele Emotieve Training (therapie), het gedachtegoed van Steven R. Covey, Kernreflectie en NLP. Het contact is vertrouwd en maakt het mogelijk om persoonlijke blokkades te doorbreken. Een coachingstraject bij Bizpiration heeft concrete doelen en een duidelijk aantal sessies, met uitwerking.


Business coaching

Persoonlijke effectiviteit wordt bepaald door persoonlijke balans en heldere bedrijfskundige doelen. Vanuit bedrijfskundige visie ontwikkelde methodieken worden ingezet om u als als ondernemer en/of manager inhoudelijk te begeleiden, passend bij het vakgebied en de branche. U krijgt een klankbord bij belangrijke bedrijfsbeslissingen.

Jezelf beter leren kennen is een onderdeel van de analyse. De uitwerking vindt plaats volgens het door Bizpiration zelf ontwikkelde coachingproduct. Coaching en training, bijvoorbeeld door rollenspel helpt u in het actief werken aan de uitdaging.


Teamcoaching

Het doorgronden van personen en het herkennen van verschillende karakters is de toegevoegde waarde van Bizpiration. Met het erkennen van verschillende belangen in combinatie met passende feedback en de juiste timing, wordt het gewenste resultaat bereikt. Het gaat om herstellen van relaties en de balans in de organisatie of binnen een team. Samen innoveren doe je door discussie zonder wederzijds begrip en harmonie aan te tasten. Dit alles vanuit het vertrekpunt effectief en doelgericht te willen samenwerken.

In een voor uw organisatie passend voorstel werkt Bizpiration een maatwerk communicatietraining uit. Een andere mogelijkheid is gezamenlijk werken aan een strategische aanpak en daarbij gelijktijdig gecoacht worden op persoonlijke uitdagingen. Welke aanpak u ook kiest, het doel is hetzelfde: alle neuzen de juiste kant op voor een gezamenlijk gedragen plan. Daarbij ook leren van elkaar en over jezelf zodat er gemotiveerd gewerkt wordt aan de bedrijfsdoelen.