Cases

Visie

Activeer!

De strategische intentie van Bizpiration is het effectief werk aan het concurrentievoordeel van uw onderneming, de ontwikkeling van de leiderschapscultuur en de verbinding tussen uw medewerkers. Bizpiration werkt aan uw innovatievermogen en professionele groei. De kunst van innoveren en inspireren wordt bepaald door passie. Ga voor maximaal resultaat.

Denk groter, vergroot uw veerkracht en uw beoordelingsvermogen. Leer op meeslepende wijze emoties los te maken. Zorg dat u consequent bent en blijft. Leiderschap is richting aangeven door harten te beroeren en energie te geven. Deel kennis en innoveer samen vanuit een positieve werkrelatie, waarbij vertrouwen één van de belangrijke sleutels naar succes is!

Bizpiration "voor het motiveren en het door uitdaging activeren van mensen".


Meetbare en zichtbare prestaties

 • Resultaatgericht en mensgericht organisatie advies om uw bedrijf nog beter en succesvoller te maken door intuïtief ondernemen en managen.
 • Resultaten op bedrijfs-, team- en individueel niveau door mensgericht en vanuit de juiste dynamiek te werken.

U wilt kosten efficiency (de goedkoopste zijn), kwaliteit (de beste zijn), onderscheiden (anders zijn) of groeien (groter zijn). Nu met het hele bedrijf het DOEN. Persoonlijke ondersteuning voor meer balans en intuïtief ondernemen/ managen. Slimme keuzes binnen uw activiteiten door scherpte en kwaliteit van leven te combineren. Vanuit de talenten en kwaliteiten van de mens een verbeterde prestatie neerzetten. Door het realiseren van gezamenlijke balans meer ondernemerskansen zien en creëren. Vervolgens gerichte keuzes maken, zodat u meer rendement uit de bedrijfsactiviteiten kunt halen.


Strategische keuzes

 • In managementsessies opstellen van een gedragen strategisch plan. Balans tussen risico en zekerheid binnen de organisatie door prestatiegerichte en mensgerichte coaching met aansturing op succes.
 • Groei en verandering door een mensgerichte prestatiesturing met prioriteitenplan.

Marketingactiviteiten

 • Doordachte marketingcommunicatie met procesbegeleiding tot klantgerichte marketingmiddelen via haar netwerk.
 • Het daadwerkelijk in beweging krijgen van medewerkers volgens de marketingstrategie.

Organisatieverandering

 • Strategisch personeelsbeleid uitwerken zodat de prestaties matchen met de doelen van de organisatie: het weten, willen en kunnen van medewerkers stimuleren volgens bedrijfsdoelen op individueel niveau.
 • Ondersteuning bij het uitwerken van structuur en systemen (procedures) vanuit de eigen kernwaarden van uw bedrijf.
 • Cultuurverandering en het wegnemen van weerstanden bij verandering.

Teamcoaching

 • In de teamsessies aan de slag met gezamenlijke doelen. Van teamgroei en individuele groei naar succesvolle prestaties met rendement.
 • Verbetering van onderlinge communicatie, elkaar beter begrijpen en zo samen kiezen voor succes.

Business coaching

 • Coaching op mensgericht en resultaatgericht leiderschap. Succesvolle aansturing door een balans tussen intuïtie, denken, communiceren en actie ondernemen.
 • Business coaching op zakelijke doelen en kwaliteit van leven.

Mediation

 • Het hervinden van het effectief communiceren bij conflicten, procesbegeleiding om de samenwerking nieuw elan te geven.
 • Het stellen van specifieke, meetbare, actiegerichte, realistische en tijdgebonden doelen in een gezamenlijke overeenkomst die naar tevredenheid van de partijen wordt afgesloten.

Implementatie

 • Leren en implementeren door prestatiesturing en competentiemanagement.
 • Een praktische projectaanpak op managementniveau.